Förslag till verksamhetsberättelse 2016 publiceras härmed inför årsmötet:

Under 2016 har föreningen arrangerat följande aktiviteter: 
Årsmöte (22 mars) med socialdans i Folkuniversitets lokaler. Ett 10-tal personer deltog vid en trevlig kväll.

Föreningen presenterade under våren ett nytt koncept på Wasabryggeriet; Cafe Cantante med egen logotyp och två dansgolv Kizomba/bachata och salsa. Konceptet genomfördes fyra ggr under året. Den 19 mars spelade ett livebandet med flera kända svensk-cubanska musiker och Arturo Rojas Englund och Mikaela Wessen höll en mycket uppskattad workshop (24 deltagare) i cubansk salsa samma dag hos Dansa med Sanna. På socialdansen deltog ett 40-tal personer. Den 7:e maj höll Alberto Anturi en workshop med god kvalitet i Bachata. Många var dock bortresta över kristi him varför det endast var 14 betalande. På kvällen var det socialdans med Helena Backen som DJ och intro av Jamie Sotologa. Ca 25 deltagare. Den 19:e sept samt den 11 november spelade bandet Los Qautros son med kända cubanska musiker från den svenska salsascenen. I sept kom en relativt stor publik (45 personer) medan det i november kom endast ca 28 personer. Samma dagar hölls en favorit i repris med Arturo Rojas Englund och Carin Jungholm samt i november en grundkurs i salsa med Alberto Anturi. Båda gav mycket god uppslutning med ca 28 personer. Deltagarna i grundkursen gick in gratis på kvällen (6 personer) och har bjudits in särskilt till vårens kurs hos Dansa med Sanna.

Under hösten arrangerade föreningen en två- dagars workshop med Fredric Haziz i Slätta idrottsanläggnings danslokal samt social på kvällen på Lilltorpet. Uppslutningen var god (24 deltagare) och arrangemanget uppskattat.

Föreningen arrangerade i år många sommardanser. Tre stycken på Främby udde och tre stycken i Liljekvistska parken. Alla med gratis inträde. På Främby udde anlitade vi DJ Passion från Malmö som tillfälligt jobbade i Borlänge över sommaren. I Liljekvistiska parken spelade DJ Soto en gång och övriga ggr spelade vi spotifylista. Stämningen har varit god och uppslutningen varierande.

Under våren och hösten har föreningen även hållit träningsdanser i Kizomba på tisdagkvällar på Folkuniversitet med varierande uppslutning på mellan 4-12 deltagare (liten lokal) och ordnat flera spontana socials i Kizomba.

Under våren turades även ett antal medlemmar om att vara värdar på Mambito social hos Dansa med Sanna för att välkomna nya dansare och avlasta Sanna och Gilbert. T-shirtar trycktes upp för bl a detta syfte.

På kulturnatten den 2:a dec höll föreningen en salsaintro med hjälp av Jaime Sotolongo med endast en deltagare. Sannolikt brast det i marknadsföreningen inför eventet då det året innan kom över 25 personer.

Marknadsföringen har f ö 2016 helt skötts via Facebook och Betalningarna har huvudsakligen kunnat skötas via Swisch vilket underlättar administrationen.
Styrelsen har hållit 5 möten varav 2 fysiska, a 1-2 timmar.

Föreningen har även i år samarbetat med Folkuniversitet och fått bidrag genom gratis lån av lokaler och mindre ekonomiska bidrag för kulturaktiviteter samt genom lån av anläggning från Borlänge kommun vid flera tillfällen. 
Ekonomiskt har föreningen gått med förlust eftersom det inte är möjligt att ta ut det pris eller få den mängd publik som det kostar att ta hit liveband även om banden är av hög kvalitet. Sommardansena har varit gratis och dessutom har Främby udde generöst stått för två av tre DJ-arvoden.

Workshoparna har delvis under hösten kompenserat denna förlust eftersom de normalt budgeteras till en självkostnad för knappt 20 personer och det under nästan hela året blivit fler anmälda. Vi kan konstatera att uppslutningen inte blir större vid liveband än DJ.

Styrelsen ville dock prova konceptet med liveband fullt ut mot bakgrund av att föreningen har haft god ekonomi under många år vilket gör det möjligt att tillfälligt ta risken. Styrelsen är nu eniga om att DJ och workshops är ett lämpligt upplägg för Dalapubliken och att det lilla formatet är nog så uppskattat som det större men styrelsen är givetvis öppna för alla förslag från medlemmar även i fortsättningen.

Föreningens mål är att skapa goda möjligheter för sina medlemmar att dansa. Föreningen har ordnat många fler socialdanstillfällen och fler workshops och kurser än planerat. För 2016 liksom 2015 fanns också ett särskilt mål att öka antalet medlemmar som går ut på socialdanserna samt bidra till att fler börjar dansa salsa.

Målet att skapa goda möjligheter för medlemmarna att dansa bedömer styrelsen vara uppnått med god marginal i och med det stora antalet och den stora variationen i utbudet. Målet att locka flera att socialdansa och fler nybörjare till salsan är svårt att bedöma om det är uppnått. Styrelsen kan konstatera att vikten av att det varje termin hålls grundkurser och att de som går grundkurserna kommer ut och dansar är avgörande. Enstaka workshops räcker inte. De senaste två åren har endast två terminsgrundkurser hållits och få från dessa går ut och dansar trots uppmuntran. Styrelsen bedömer att det föreningen gjort bidragit positivt även om salsan i Dalarna har haft en nedåtgående trend de senaste åren av många olika skäl. Det krävs dock ytterligare insatser för att säkerställa fler anhängare till salsan och övriga latindanser i Dalarna. Styrelsen har även haft ambitionen att hitta en restaurang som är intresserad av att ha dans med syftet att genom att vara på ett ställe som är öppet för allmänheten locka en bredare publik. Detta har ännu inte lyckats sedan La Coya stängde.

Tack alla medlemmar för ett roligt dansår!
Muhsen, Anders, Filipa, Ingela, Katarina