Tack till er dansfeber medlemmar som kom på årsmöte och workshop idag! Bra diskussioner.

På workshopen efter årsmötet hittade Israel som vanligt en hel massa muskler
som vi inte hade en aning om att vi hade och allt till underbar Timbamusik med mycket känsla.
Tack Israel!

Dansfeber årsmötet gick bra. styrelsen fick ansvarsfrihet och en ny styrelse valdes

( Ingela Johansson, Muhsen Tomeh, Filipa Lopes och Katarina Noren).

 

Dansfeber verksamhetsplan för 2015 med 2-3 sommardanser och 2-3 vinterdanser m.m. fastställdes samt om andan faller på och medlemnarna vill så kan mycket mer hända då föreningens ekonomi är god. Fler styrelseledamöter och en medlem av valberedningen sökes dock fortfarande - så hör av er! Hör också av er om ni tex vill hjälpa till i dansfeber festkommitten någon gång eller om ni bara vill ge oss tips på vad föreningen dansfeber bör hålla på med!

 

 

MVH

 

 

 

 

Dansfeber

 

Mycket tacksam för synpunkter på vårt förslag till verksamhetsplan för 2015 antingen på FB, på årsmötet på söndag eller via meddelande till undertecknad el övriga styrelsen!

 

Verksamhetsplan för 2015 i Föreningen Dansfeber

 

Föreningens syfte är enligt stadgarna följande:

Att föreningens medlemmar skall få dansa mer. Detta skall ske under trevliga, kvalitativa och ordnade former. Föreningen skall också verka som en ambassadör för att locka fler att börja dansa och ta del av den verksamhet som både dansskolor och föreningen "Dansfeber" bedriver.

Målet för 2015 är att ökat det genomsnittliga antalet som går på våra danser från 25-35 st mot dagens 20-30. En marknadsföringsplan har tagits fram för detta. Se bilaga 1.

Föreningen planerar att under 2015 ordna minst följande aktiviteter:

2-3 danser under vinterhalvåret
2-3 danser under sommarhalvåret
Inbjudan för samåkning till tex Lo Cubano, salsacamp m fl.
Hålla danskalender uppdaterad och samordna arrangemang inom Dalarna.

Danserna ordnas så att de kompletterar övriga arrangörers program. 
Om intresse finns och tid och ork finns his medlemmar och styrelse prioriteras ex-vis följande:

En medlemsfest med gratis inträde för medlemmar 
En workshop i tex salsa med låg avgift för medlemmar
En intensiv kurs i salsa för killar med vana tjejer
Vid behov stödja andra arrangörer

Vi ser fram emot ett nytt trevligt dansår!

Styrelsen